Honorarium

Honorarium za prowadzenie sprawy ustalane jest zawsze indywidualnie, w zależności od wartości przedmiotu sporu, stopnia skomplikowania, zakresu niezbędnych do wykonania czynności oraz nakładu pracy koniecznego do uzyskania satysfakcjonującego efektu. Adwokat Piotr Pawlak podchodzi do kwestii związanych z wynagrodzeniem z największą starannością, czyniąc wszelkie ustalenia w tej kwestii zrozumiałe i transparentne. W razie powierzenia adwokatowi Piotrowi Pawlakowi prowadzenia sprawy pierwsza porada prawna jest zawsze bezpłatna.

Możliwe są trzy sposoby możliwego rozliczenia wynagrodzenia:
Rozliczenie za prowadzenie danej sprawy – po wstępnej analizie i przy uwzględnieniu powyżej wskazanych czynników ustalane jest wynagrodzenie obejmujące całościowy koszt prowadzenia sprawy.
Rozliczenie ryczałtowe – rozwiązanie proponowane głównie klientom prowadzącym działalność gospodarczą pozwalające na ustalenie przybliżonego zakresu niezbędnej pomocy prawnej świadczonej w cyklu miesięcznym. Po ustaleniu wynagrodzenia jest ono uiszczane na podstawie faktury VAT za każdy miesiąc świadczonych usług.
Rozliczenie godzinowe – po ustaleniu stawki wynagrodzenia za godzinę pracy adwokat sporządza czasowe zestawienie wykonanych usług. Miesięczne wynagrodzenie obliczane jest jako iloraz godzin oraz godzinowej kwoty wynagrodzenia i płatne jest na podstawie faktury VAT.

Aby poznać szczegóły skontaktuj się z kancelarią.