O adwokacie

Adwokat Piotr Pawlak jest członkiem Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku od 2011 r. Po ukończeniu studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w 2010 r. pracował w wielu renomowanych trójmiejskich kancelariach, zarówno radcowskich jak i adwokackich, zdobywając cenne doświadczenie. Prowadził wiele powierzonych mu spraw z zakresu prawa karnego, cywilnego oraz administracyjnego oraz zajmował się obsługą przedsiębiorstw. Adwokat Piotr Pawlak ma bogate doświadczenie procesowe w występowaniu przed organami publicznymi w charakterze obrońcy w procesie karnym jak i pełnomocnika w szeroko pojętym procesie cywilnym. Dzięki pełnemu zaangażowaniu oraz dbałości o szczegóły adwokat Piotr Pawlak skutecznie realizuje powierzone mu sprawy, kierując się najlepszym interesem Klienta.

Dla zapewnienia sprawnego oraz kompleksowego prowadzenia zleconych spraw adwokat Piotr Pawlak współpracuje z rzeczoznawcami majątkowymi, lekarzami, notariuszami oraz komornikami sądowymi.